logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie zapytania nr 01/2020/EFS/9.2.6 – sprzęt medyczny

Wybór ofert w ramach zapytania ofertowego 01/2020/EFS/9.2.6.                                                                      

Komisja w składzie: Beata Bandura, Iwona Łuczak , Katarzyna Bogacka w dniu 20.12.2019r. o godz. 10.30 otworzyła koperty z ofertami. Protokół z otwarcia ofert został podany do wiadomości oferentom. W dniu 30.12.2019r. komisja dokonała przeglądu ofert pod kątem formalnym oraz dokonała oceny merytorycznej.

Oferta firmy Medseven sp. z o.o. nie spełniła warunków formalnych ponieważ nie zawierała wykazu wykonanych przez firmę w ostatnich 3 latach dostaw o wartości powyżej 30 tys. zł (pkt. 8.2. zapytania ofertowego)  oraz nie zawierała odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (pkt. 8.3. zapytania ofertowego).

Pozostałe oferty zostały dopuszczone do dalszej oceny.

Pakiet B

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji Ilość punktów
Bitmed S.c. Łukasz Breczko Mateusz Trapkowski 22.557,00 24 90,00
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 24.000,00 24 84,59

Do realizacji została wybrana firma Bitmed S.c. Łukasz Breczko, Mateusz Trapkowski.

Pakiet D

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji Ilość punktów
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 26.800,00 24 86,44
HAS-MED. Sp. z o.o. 25.738,98 24 90,00

Do realizacji została wybrana firma HAS-MED. Sp. z o.o.

Pakiet E

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji Ilość punktów
Stiegelmeyer Sp. z o.o. 24.494,40 24 90,00

Do realizacji została wybrana firma Stiegelmeyer Sp. z o.o.

W związku z nie wyłonieniem dostawcy urządzeń z pakietu A oraz pakietu C , w tym zakresie zostanie ogłoszone ponowne zapytanie ofertowe .

Data sporządzenia protokołu wyboru oferentów: 30.12.2019r.