Czym jest wolontariat

narada wolontariuszy

Posiadamy w sobie więcej możliwości niż o tym wiemy

Edyta Stein

Nasza wspólnota hospicyjna jest otwarta na wszystkich, którzy są wrażliwi na cierpienia drugiego człowieka, którzy współdziałając z nami, chcą realizować pożyteczne cele, przyczyniać się do rozwoju idei opieki hospicyjnej, w sposób pośredni lub bezpośredni służyć ciężko choremu. We wspólnocie hospicyjnej obcujemy z człowiekiem nieuleczalnie chorym poprzez to dojrzewamy do akceptacji nieuchronności śmierci, a w konsekwencji uświadamiamy sobie konieczność nadania naszemu życiu szczególnej wartość.

Każdy człowiek ma w sobie odruchy czynienia czegoś dobrego na rzecz drugiej osoby. W swoich jednorazowych odruchach jesteśmy w stanie podjąć czasem nawet heroiczne czyny z korzyścią dla drugiego, ale impulsywne działania nawet wywołane najlepszymi pobudkami nie przynoszą długotrwałego skutku, a tym samym dużej korzyści. Organizowanie wolontariatu w jakimś określonym celu polega z jednej strony na wykorzystaniu ogromnych pokładów ludzkich możliwości czynienia dobra, a z drugiej strony na kierowaniu tej siły we właściwym kierunku i w konkretnym zakresie, by uczynić działania efektywnymi z korzyścią dla drugiego człowieka.

Jak do nas dołączyć

 • jeżeli masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym;
 • jeśli czujesz potrzebę pomocy ludziom ciężko chorym i ich rodzinom;
 • jeśli chcesz zdobyć podstawy wiedzy paliatywno-hospicyjne;
 • jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem;
 • jeśli chcesz realizować swoje pomysły

To zapraszamy właśnie Ciebie!

Pożądane  predyspozycje i umiejętności

 • cierpliwość
 • otwartość
 • wytrwałość
 • kreatywność
 • umiejętność słuchania
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć kształcenia się i zdobywania nowych doświadczeń
 • poczucie humoru

Rodzaje wolontariatu

 • Opiekuńczy
 • Akcyjny