Opieką paliatywno – hospicyjną obejmujemy osoby, które zakończyły już leczenie przyczynowe. Po zgłoszeniu ustalimy indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości, najlepszą formę opieki. Pomocy udzielamy w: Poradni Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowym oraz Hospicjum Stacjonarnym. W razie wątpliwości, czy zasadnym jest objęcie chorego naszą opieką zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Nawet jeśli chory zostanie objęty opieką Poradni lub Hospicjum Domowego może korzystać z opieki świadczonej przez: lekarza rodzinnego i nocną i świąteczną pomoc medyczną.

Warunkiem objęcia opieką  przez Hospicjum jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

Chory zostaje objęty opieką Hospicjum Domowego po pierwszej wizycie lekarza i kwalifikacji. Po zgłoszeniu do Hospicjum zostaje wpisany na listę oczekujących.

Czas oczekiwania na objęcie opieką Hospicjum Domowego wynosi ok. 2 tygodnie w przypadku skierowań pilnych i ok. 3 tygodnie w przypadku stanów stabilnych.

Zgłoszenia do Poradni i Hospicjum Domowego:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.30

w siedzibie Hospicjum przy ul. Hubala – Dobrzańskiego 131

tel.: 32 832 94 01

tel.: 32 832 94 14

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką hospicyjną:

  • skierowanie od lekarza rodzinnego, onkologa lub innego specjalisty (osobno do każdej z form opieki)
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne
  • kserokopia dokumentacji medycznej

Chorzy są kwalifikowani do opieki hospicyjnej, jeśli rozpoznano u nich jedną z chorób wymienionych w poniższej tabeli. Leczenie jest finansowane na podstawie kontraktu z NFZ dlatego nasza opieka paliatywno – hospicyjna dla osób ubezpieczonych jest całkowicie darmowa.

WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ:

ICD – 10

C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
B20-B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42-I43 Kardiomopatie
J96 Niewydolność oddechowa niekwalifikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe IV – V stopnia
G35 Stwardnienie rozsiane

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl