Filozofia współczesnego ruchu opieki hospicyjnej uzupełniana najnowszymi osiągnięciami medycyny paliatywnej dały impuls do humanizacji medycyny. Człowiek chory nieuleczalnie znalazł się w centrum uwagi lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych członków całego zespołu specjalistycznego psychologów, duchownych. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu somatycznego, psychicznego, duchowego, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

W opiece hospicyjnej zaakcentowane jest pierwszeństwo opieki domowej. Dom i rodzina to naturalne środowisko człowieka dające największe poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jest w stanie pozbawić chorego anonimowości i podtrzymać w nim świadomość godności własnej osoby. Uszanowanie pełnej autonomii i podmiotowości chorego prowadzi do jego świadomego i dojrzałego odchodzenia, a wspólnota rodzinna wspomagana z zewnątrz osiąga swoją doskonałość w solidarności i miłości.

Hospicjum Sosnowieckie sprawuje opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi ( głównie na nowotwory) po zakończonym leczeniu przyczynowym. Opieka obejmuje wizyty lekarskie , pielęgniarskie, psychologa, rehabilitanta, jeżeli jest taka potrzeba to również wolontariusza i kapelana.

Aktualnie pod jednoczesną opieką znajduje się od 90 do 100 chorych z terenu całego Sosnowca a także kilka osób z obrzeży miast sąsiednich.

Mamy dwie formy opieki: w Poradni Opieki Paliatywnej oraz w opiece domowej.

Troche historii w datach:

W październiku 1996r.
w parafii św. Tomasza Ap. odbyło się z inicjatywy proboszcza ks.Jana Szkoca spotkanie informacyjne na temat opieki hospicyjnej. Wśród zainteresowanych znaleźli się m.in. Danuta Przednówek, Jadwiga Hesse, Ewa Grzanka, Małgorzata Czapla oraz lekarze Maria Hanuszkiewicz,  Andrzej Kopeć i Maciej Kupajski.

Przygotowania organizacyjne do podjęcia opieki nad chorymi, z początku tylko z terenu parafii nie zajęły nam dużo czasu, bo najważniejsze były chęci niesienia pomocy tym, którzy wówczas nie mieli znikąd wsparcia. Lekarze onkolodzy kończyli leczenie i chory mógł liczyć tylko na siebie i swoich najbliższych.

2 grudnia 1996r.
przyjęliśmy pod opiekę pierwszego chorego.  Szybko jednak informacja rozeszła się i zgłaszali się do nas chorzy z całego miasta.

W maju 1997r.
parafialna grupa nieformalna zarejestrowała stowarzyszenie Hospicjum  św. Tomasza Apostoła.,

W maju 1999r.
przenosimy siedzibę z salki parafialnej do stacji socjalnej Caritas na ul. Naftowej, by w grudniu 1999r. spełniając warunki lokalowe stawiane przez sanepid                i zarejestrować NZOZ Hospicjum św.Tomasza Ap.

Opiekę hospicyjną nad chorymi rozszerzamy o opiekę nad całą rodziną. Wspieramy osoby podejmujące trud sprawowania opieki nad swoim bliskim.  Stale organizujemy spotkania informacyjne w parafiach w celu pozyskania nowych wolontariuszy do tego rodzaju służby. 

Rok 2005
jest rokiem przełomowym. Liczba chętnych osób do włączenia się z opiekę hospicyjną jest na tyle duża, że zapewniamy naszym chorym stały dyżur: w dni wolne od pracy weekendy, święta oraz dyżur całodobowy pod telefonem.

Rok 2007r.
pozyskujemy status organizacji pożytku publicznego stając się beneficjentami odpisów 1% podatku. Rok rocznie otrzymujemy większe wsparcie

Rok 2008r.
przenosimy się do nowej siedziby do tzw. ”Plastrów Miodu”. Warunki lokalowe są na tyle dobre, że możemy zarejestrować Poradnię Opieki Paliatywnej.

Od 2009r.
włączamy się w ogólnopolskie programy m.in.: Kampanię Społeczną „Pola Nadziei” oraz „Hospicjum to też życie”. W ramach działań prowadzimy spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacyjnym. Aktywizujemy młodzież do podejmowania działań na rzecz naszych podopiecznych. Organizujemy coroczny Marsz Nadziei ulicami miasta Sosnowca.

W 2009r.
podejmujemy decyzję o konieczności rozszerzeniu dotychczasowej opieki domowej o opiekę stacjonarną. W grudniu 2009r. rejestrujemy Fundację na rzecz budowy i funkcjonowania Hospicjum św. Tomasza Ap., której celem jest głównie podjęcie inicjatyw przyspieszających budowę hospicjum stacjonarnego.

Rok 2010
Jesteśmy w stanie objąć opieką wzrastającą liczbę chorych ponieważ włączają się w działalność hospicyjną nowe osoby:  lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, wolontariusze niemedyczni. Poza tym zwiększa się nasz tabor kołowy – narzędzia pracy umożliwiające nam dotarcie szybko i sprawnie do domów naszych podopiecznych: darowizna w 2004r. firmy Piecexport w postaci samochodu Opel Vectra, w 2012r.  Renault Kangoo – darowizną firmy VIA4 oraz Seicento ofiarowany przez osobę fizyczną.

Rok 2011
Wśród lekarzy hospicyjnych włączanych do opieki nad naszymi chorymi nie brakuje nam praktycznie  żadnej specjalności, bo do grupy lekarzy stale opiekujących się dołączają lekarze konsultanci m.in. lekarz psychiatra, lekarz okulista, lekarz chirurg, lekarz laryngolog, stomatolog, ….

Rok 2012
Świętujemy 15-lecie istnienia w trzech odsłonach: msza św. w katedrze sosnowieckiej pod przewodnictwem biskupa ks.G.Kaszaka, koncert Edyty Geppert w Klubie im. J.Kiepury oraz część oficjalna podsumowująca 15lat działalności w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.  

Rok 2013
Podnosimy jakość naszej opieki. Trzech hospicyjnych lekarzy kończy specjalizację z medycyny paliatywnej, a wszystkie pielęgniarki kończą kurs kwalifikacyjny.

Finansowanie działalności. Jako organizacja pozarządowa o statucie OPP korzystamy z dobrodziejstw Ustawy z 2004r. dającej możliwość odpisu na naszą rzecz 1% podatku, otrzymujemy darowizny rzeczowe oraz finansowe od osób fizycznych i prawnych, bierzemy udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczymy w różnych akcjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim przynoszących pewne korzyści finansowe. Przede wszystkim jednak dysponujemy środkami z NFZ, otrzymywanymi w ramach podpisanego kontraktu na świadczenia w zakresie medycyny paliatywnej.
Nowe formy pozyskiwania środków. Jesteśmy inicjatorami zbiórek publicznych, w tym rozprowadzanie cegiełek wartościowych i wielu innych akcji przynoszących przypływ gotówki np. akcja zagospodarowywania zużytych tonerów lub akcja „Nadzieja zamiast kwiatów”. Korzystamy z pozwolenia ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka na przeprowadzenie raz w roku zbiórki pieniężnej w każdej parafii naszej diecezji.
Hospicyjne pielgrzymowanie. Regularnie co roku wędrujemy razem z pątnikami Diecezji Sosnowieckiej na szczyt Jasnej Góry w dniach 23-26 sierpnia. Modlimy się wspólnie, ale także dbamy o ich zdrowie. Planowaną trasę pielgrzymkową wraz z pątnikami przemierza samochód hospicyjny odpowiednio wyposażony w niezbędne medykamenty, a na postojach odpoczynkowych nasi  lekarze i pielęgniarki zabezpieczają wszystkie potrzeby strudzonych piechurów.
Integracja wspólnoty hospicyjnej. Potrzeby tworzenia i pieczołowitej ochrony więzi nieformalnych takiej wspólnoty jak nasza nie trzeba uzasadniać. Chcemy czuć się wzajemnie potrzebni, razem pracować, modlić się, ale również spędzać przynajmniej czasami wolny czas. Stowarzyszenie podejmuje takie działania praktycznie od początku swojego istnienia. Korzystamy z ulgowych cen biletów do teatru kina , na basen, organizujemy wspólne wyjścia na tańce, grzybobranie, kilkugodzinne spotkania przy grillu lub uczestniczymy w wyjazdach integracyjnych. Często wyjeżdżamy spontanicznie w góry na sobotę lub niedzielę, by  powędrować wytyczonym szlakiem z plecakiem na plecach. Takie wyjazdy to forma integracji, ale też do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Hospicyjne śpiewanie. Początki hospicyjnego śpiewania sięgają 2001r. Dzięki osobistej inicjatywie  Duszpasterza Akademickiego Diecezji Sosnowieckiej ks. Pawła Sobierajskiego w styczniu 2002r. został zorganizowany w parafii św.Tomasza Ap. pierwszy koncert na rzecz sosnowieckiego hospicjum. To ks. Paweł podjął taką inicjatywę i regularnie w okresie  Bożego Narodzenia zapraszał wspaniałych artystów, uświetniając koncerty również swoim osobistym występem.

Od 2004r. uczestniczymy w inicjatywie „Voices for hospices” – „Głosy dla hospicjów”. Jest to symultaniczne artystyczne przedsięwzięcia podejmowane przez hospicja w świecie, a także w Polsce, w ramach Światowych Dni  Hospicjów i Opieki Paliatywnej oraz ogólnopolskiej kampanii  pod hasłem „Hospicjum to też życie”. W ramach tych  uroczystości odbywały się m.in. koncerty muzyczne chórów „Lutnia” i „Salvatoris Amicis”, koncert pięciu śpiewających księży – „Servi Domini Cantores”,  występy artystyczne uczniów i absolwentów sosnowieckiej szkoły muzycznej, występ ks. Sobierajskiego z Ewą Lewandowską itp.

Od 2010r. budujemy starannie kolejną tradycję  hospicyjnego śpiewania – każdego roku w maju w Teatrze Zagłębia.Tainicjatywa realizowana jest dzięki naszej wolontariuszce, członkowi „Fundacji na rzecz budowy i funkcjonowania Hospicjum św.Tomasza Ap.”, aktorce Elżbiecie Laskiewicz, która zachęca do udziału gwiazdy teatrów Śląska i Zagłębia. Inicjatywa jest tym cenniejsza, że koncert ma charakter całkowicie charytatywny. Artyści występują za darmo, udostępnienie teatru oraz obsługa przedstawienia przez ekipę techniczno-organizacyjną pracowników teatru również za darmo. W tym roku, 14maja występowali artyści z Teatru Rozrywki w Chorzowie, Teatru Muzycznego z Gliwic, Teatru Śląskiego z Katowic oraz Teatru Zagłębia. Aktorzy Teatru Zagłębia zwykle są gospodarzami imprezy, dlatego oprócz występowania na scenie w czasie przerwy przyjmują rolę kelnerów, zachęcając gości do degustacji ciast.

Również od 2010r. utrzymujemy kolejną tradycję organizowania, tym razem wspólnie z Urzędem Miasta, koncertu gwiazdy w Klubie Miejskim im. Jana Kiepury. Pozyskujemy środki na ten cel w ramach ogłaszanego przez miasto konkursu na wydarzenie artystyczne. W 2010r. zaprosiliśmy zespół Raz, dwa, trzy,; w 2011r. wystąpił Stanisław Sojka, a w  październiku 2012r. odbędzie się koncert Edyty Gepert.

Hospicyjne śpiewanie już na tyle zagościło w świadomości mieszkańców Sosnowca, nawet szerzej – Zagłębia, że same szkoły podejmują inicjatywę organizowania koncertów na rzecz naszego hospicjum m.in.: cykliczny koncert pt. ”Niwka buduje Nadzieję” organizowany  przez Gimnazjum nr 1; koncerty Gimnazjum nr 10 lub przez IV L.O im.St.Staszica.

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl