logo Europejskich Funduszy Społeczny

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Odbiorcami usług asystenckich są kobiety i mężczyźni, niesamodzielni mieszkańcy miasta Sosnowca i miast ościennych oraz Subregionu Centralnego, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w szczególności w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj
i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego np.:

  1. w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych) oraz asysta w tych miejscach;
  2. spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych);
  3. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach);
  4. świadczenie usług opiekuńczych, (jeżeli będzie taka potrzeba) o charakterze towarzyszącym

Asystent nie wykonuje czynności medycznych i zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.

Celem świadczonych usług jest osiągnięcie przez uczestnika/czkę projektu maksymalnej (możliwej do osiągnięcia) zaradności w codziennym funkcjonowaniu.

Odpłatność dla osób, których dochód przekracza właściwe kryterium dochodowe wynosi 100 zł/miesiąc.

Maksymalny czas trwania opieki wynosi 3 miesiące, w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc.

Wizyty asystenta ustalane są zgodnie z potrzebami osoby niepełnoprawnej.

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20


Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach:

poniedziałki, środy w godz. od 9:00 do 15:00,

I piętro, pokój B16/17.


Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!