Kontakt do psychologów

Kontakt w celu zgłoszenia potrzeby wsparcia psychologicznego:

  • telefon do pokoju psychologów: 32 832 94 15,
  • telefon do hospicjum: 32 832 94 01 (wówczas prosimy o podanie danych osobowych i numeru telefonu w celu kontaktu zwrotnego),
  • można poprosić personel, z którym Państwo się kontaktują, o przekazanie takiej informacji do psychologów,
  • w siedzibie Hospicjum – jeżeli jesteście Państwo w pobliżu naszej siedziby, tj. Sosnowiec ul. mjr. Henryka Hubala Dobrzańskiego 131, można taką potrzebę zgłosić osobiście w rejestracji lub pokoju psychologów, który mieści się na II piętrze, pokój B 35, B36.

Aby ustalić spotkanie z Państwem, staramy się skontaktować zwrotnie maksymalnie do trzech dni roboczych od uzyskania zgłoszenia.