Historia Hospicjum

Człowiek chory nieuleczalnie jest w centrum uwagi interdyscyplinarnego zespołu: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, duchownych, pracowników socjalnych, wolontariuszy. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu, wparcie psychologiczne, duchowe i socjalne, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

Rok 1996 październik

 • Pierwsze spotkanie organizacyjne grupy nieformalnej w Parafii św. Tomasza Apostoła zainicjowane przez ks. Prałata Jana Szkoca.

Rok 1997

 • Zarejestrowanie Stowarzyszenia w sądzie i przyjęcie członkostwa w Ogólnopolskim Forum Ruchu Hospicyjnego.

Rok 1998

 • Przeprowadzka z maleńkiej salki parafialnej do samodzielnego pokoju stacji Caritas, w której rejestrujemy NZOZ.
 • Pozyskanie nowych wolontariuszy, zatrudnienie z pomocą Urzędu Pracy pierwszej, a potem drugiej pielęgniarki.

Rok 1999

 • Podpisanie pierwszego kontraktu ze Śląską Kasą Chorych w wysokości 1000zł. miesięcznie  na finansowanie, przynajmniej w części, świadczeń medycznych z zakresu opieki paliatywnej.
 • Wyposażenie zarejestrowanej poradni w niezbędny sprzęt medyczny zgodnie ze standardami opieki paliatywnej, zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego dla chorych pacjentów.

Rok 2000

 • Cykliczne powtarzanie akcji propagujących ideę hospicyjną: prelekcje w parafiach, kolportaż ulotek, broszur i plakatów o hospicjum i o zakresie jego działalności.
 • Podjęcie opieki duchowej nad wolontariuszami i chorymi hospicyjnymi przez ks. Andrzeja Sobaszka.

Rok 2001

 • Ustanowienie stałych, kwartalnych, Mszy św. w intencji zmarłych podopiecznych i o pocieszenie oraz Boże błogosławieństwo dla rodzin osieroconych.
 • Powstanie Wspólnoty Rodzin Hospicyjnych.

Rok 2002

 • Pierwszy koncert charytatywny na rzecz Hospicjum zorganizowany z inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego pod przewodnictwem ks. Pawła Sobierajskiego i rozpoczęcie tradycji hospicyjnego śpiewania.
 • Zatrudnienie pierwszego lekarza na umowę – zlecenie.
 • Pierwszy Dzień Skupienia dla członków Wspólnoty oraz hospicjów ościennych (pod duchowym patronatem ks. Pawła Sobierajskiego) i coroczne kontynuowanie takich spotkań.
 • Wyjazd integracyjny członków Stowarzyszenia do Żarek, rozpoczęcie tradycji wspólnego spędzania czasu wolnego w weekendy i święta.

Rok 2003

 • Powiększenie Wspólnoty hospicyjnej o nowych wolontariuszy, m. in. informatyka, nowych lekarzy, pielęgniarki, stomatologa i psychologa.
 • Edukacyjno – informacyjne niedziele hospicyjne w kościołach sosnowieckich połączone ze zbiórką pieniężną w celu sfinalizowania zakupu koniecznego narzędzia pracy – samochodu hospicyjnego.
 • Zakup pierwszego samochodu Opel Agila po promocyjnej cenie, jako egzemplarz demo.

Rok 2004

 • Zatrudnienie nowej pielęgniarki i powierzenie jej roli koordynatora opieki medycznej.
 • Uruchomienie hospicyjnej witryny internetowej.
 • Pozyskanie nowego członka Stowarzyszenia – radcy prawnego – i wprowadzenie, dwa razy w tygodniu, dyżuru porad prawnych dla naszych chorych i ich rodzin.
 • Wydanie dekretu Ks. Biskupa Adama Śmigielskiego w sprawie oficjalnej nominacji ks. Jacka Furtaka na kapelana hospicyjnego.
 • Nominacja dekretem biskupa wolontariusza Andrzeja Klimczaka na szafarza nadzwyczajnego.
 • Otrzymanie od firmy Piecexport, w formie darowizny rzeczowej, pięcioletniego samochodu osobowego Opel Vectra dla potrzeb hospicjum.

Rok 2005

 • Wprowadzenie całodobowego telefonicznego dyżuru pielęgniarek, co oznacza pomoc i wsparcie dla chorych również w nocy, w czasie dni świątecznych i wolnych od pracy.
 • Utworzenie strony internetowej i gratisowe utrzymanie przez firmę Proffnet pana Mariusza Kuziora i informatyka Jarosława Karwackiego.
 • Włączenie się do Ogólnopolskiej Kampanii Hospicjum to też życie i obchody pierwszego Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej.
 • Obsługa medyczna pątników podczas Pieszej Pielgrzymki Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę w dniach 23 – 26 sierpnia przez naszych lekarzy i pielęgniarki, co zapoczątkowało tradycję hospicyjnego pielgrzymowania.

Rok 2006

 • Utworzenie listy członków wspierających na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 • Kontynuacja obchodów Ogólnopolskiej Kampanii Hospicjum to też życie i włączenie się pani prof. Marii Z. Pulinowej do Wspólnoty Hospicyjnej poprzez m.in. przekazanie swojego tomiku wierszy Dar codzienności.

Rok 2007

 • Pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.
 • Włączenie się do opieki kolejnych nowych lekarzy m.in. chirurga i nowych pielęgniarek.

Rok 2008

 • Otrzymanie na zasadach najmu pierwszej, samodzielnej siedziby w centrum miasta przy ul. 3-go Maja 1.
 • Zatrudnienie pierwszego lekarza na pełny etat oraz pierwszych pracowników biurowych.
 • Objęcie Wspólnoty hospicyjnej opieką duszpasterską przez Księży Sercanów, a szczególnie przez ks. Witolda Janusia.
 • Włączenie się w Ogólnopolską Kampanię Pola Nadziei i rozpoczęcie wieloletniej tradycji sadzenia żonkili i propagowania idei opieki hospicyjnej w placówkach szkolno – oświatowych.

Rok 2009

 • Podjęcie decyzji Zarządu o budowie hospicjum stacjonarnego i wstępne wizje budowy hospicjum od fundamentów na działce użyczonej przez miasto.
 • Pierwszy koncert charytatywny Niwka buduje Nadzieję zorganizowany przez Gimnazjum nr 1 i kontynuacja kolejnych edycji przez 8 lat.
 • Pierwszy Marsz Nadziei ulicami naszego miasta i jego kontynuacja każdego następnego roku.
 • Uroczyste spotkanie wigilijne Wspólnoty Hospicyjnej z obecnością Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka i rozpoczęcie tradycji wspólnego świętowania.

Rok 2010

 • Uczestnictwo w drogach krzyżowych w poszczególnych parafiach i podobne spotkania modlitewne w kolejnych latach.
 • Pierwszy koncert charytatywny Artyści ze Śląska i Zagłębia dla Hospicjum, dający początek tradycji hospicyjnego śpiewania w Teatrze Zagłębia z inicjatywy aktorki, wolontariuszki hospicyjnej Pani Elżbiety Laskiewicz.
 • Zbiórki pieniężne w kościołach diecezji sosnowieckiej podjęte za oficjalną zgodą Ks. Biskupa i coroczna kontynuacja odwiedzin w poszczególnych parafiach za zgodą księży proboszczów.
 • Pierwsza roczna Msza św. celebrowana przez Ks. Biskupa w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, dająca początek tradycji wspólnych modlitw o Boże błogosławieństwo dla całej Wspólnoty Hospicyjnej.
 • Włączenie się do miejskiej tradycji wspólnego kolędowania, na którym aktorzy licytowali własnoręcznie malowane bombki.

Rok 2011

 • Wynajęcie nowej powierzchni magazynowej przy ul. Sobieskiego, co umożliwiało rozwój wypożyczalni sprzętu.
 • Uroczystość Mikołajkowa dla dzieci osieroconych zorganizowana przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 23, która odtąd regularnie włącza się w różne akcje prowadzone przez hospicjum i organizowanie własnych m.in. koncertu Dobrze widzi się tylko sercem.

Rok 2012

 • Uzyskanie specjalizacji przez medyków hospicyjnych w zakresie medycyny paliatywnej. Najpierw trzech naszych lekarzy, a w kolejnych latach dwóch lekarek oraz pielęgniarki (obecnie ukończyło ją 15 pielęgniarek).
 • Pierwsze wizyty w Urzędzie Marszałkowskim i starania o pozyskanie akceptacji dla projektu budowy hospicjum. Zmiana koncepcji z budowy od podstaw na rewitalizację starego budynku.
 • Uroczyste obchody 15-lecia.

Rok 2013

 • Wpisanie przez Gminę Sosnowiec na uprzywilejowaną listę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – ważnych  punktu widzenia zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 • Pierwszy Bieg Charytatywny na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego Zdobądź swoje Monte Cassino zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 i następnie kontynuowanych corocznie z coraz większym rozmachem i przynoszących coraz więcej korzyści finansowych, przeznaczanych w całości, na budowę hospicjum stacjonarnego.
 • Otrzymanie darowizny – samochodu osobowego Renault Kangoo od firmy VIA 4.

Rok 2014

 • Sporządzenie koncepcji architektonicznej przyszłego ośrodka stacjonarnego.
 • Wyłonienie firmy architektonicznej w celu wykonania kompletu dokumentacji architektoniczno – budowlanej.

Rok 2015

 • Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego opartego na doświadczeniach własnych oraz hospicjów z miast ościennych.
 • Otrzymanie pozwolenia na budowę.
 • Notarialne przekazanie przez Gminę Sosnowiec budynku Szkoły Usługowej wraz z działką przy ul. Hubala – Dobrzańskiego 131 za 1% wartości.
 • Złożenie wniosku di Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu stworzenia hospicyjnego centrum opiekuńczego.

Rok 2016

 • Wyłonienie nadzoru inwestorskiego.
 • Doprowadzenie kanalizacji do budynku szkoły przez RPWiK w Sosnowcu.
 • Otrzymanie dofinansowania do realizacji inwestycji hospicyjnej w wysokości ok 5,5 mln zł ze środków unijnych w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020.
 • Wmurowanie aktu erekcyjnego pod hospicjum stacjonarne.
 • Wyłonienie generalnego wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji hospicyjnej, polegającej na adaptacji budynku szkoły i dobudowaniu pawilonu do opieki całodobowej stacjonarnej.
 • Przekazanie przez firmę VIA 4 darowizny w postaci samochodu osobowego Kia.

Rok 2017

 • Intensywne działania w celu zakończenia budowy, wyposażenia i otwarcia Hospicjum Stacjonarnego i Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia.
 • Uroczyste obchody 20-lecia hospicjum. Koncert Janusza Radka i Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa w katedrze sosnowieckiej.
 • Pozyskanie środków unijnych na realizację projektu
 • Zakończenie inwestycji. Uroczyste otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia, w którym mieści się nowa siedziba Hospicjum i oddział stacjonarny dnia 8 grudnia, na którą licznie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, przyjaciele, delegacje innych hospicjów i Wspólnota Hospicyjna.

Rok 2018

 • Realizacja projektu poprzez stacjonarną opiekę wyręczającą, pobyt dzienny dla chorych, rehabilitację, opiekę środowiskową, kursy, przy jednoczesnym prowadzeniu hospicjum stacjonarnego i wcześniejszych naszych działań: hospicjum domowego i poradni opieki paliatywnej.
 • Zwiększenie zatrudnienia profesjonalistów.
 • Kontrakt z NFZ na 5 łóżek w hospicjum stacjonarny.
 • Przekazanie w formie darowizny od firny VIA 4 kolejnego samochodu.
 • Pozyskanie środków na realizację projektu przewidzianego na 2019 rok w celu kontynuowania szerokiego zakresu pomocy dla potrzebujących.

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl