Zespół psychologów

Psycholog to osoba, która udziela często wsparcia indywidualnie, ale też, jest częścią zespołu, podejmującego pomoc osobie potrzebującej bez względu na miejsce jej udzielania. W każdej z tych form, które są prowadzone przez Sosnowieckie Hospicjum im. św. Tomasza Ap. pomocy udzielają:

Małgorzata Jabłońska – psycholog – specjalność kliniczna, psychoterapeuta w trakcie kształcenia w zakresie całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w nurcie psychodynamicznym z psychodramą. Doświadczenie zawodowe rozwija stale, poza udzielaniem wsparcia w hospicjum pacjentom i ich rodzinom pracuje także w Oddziale Psychiatrycznym, przeprowadza konsultacje dla osób wymagających procesu rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz indywidualnie z pacjentem potrzebującym psychoterapii. Swoją pracę regularnie superwizuje. Ukończyła kurs w stopniu zaawansowanym Zmiana jest możliwa – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz pierwszy stopień kursu RTZ, dzięki któremu może zapoznać pacjenta z techniką autoterapeutyczną i zachęcić do samodzielnej pracy. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach celem aktualizowania zdobywanej wiedzy.

Ewelina Kotysz – mgr psychologii – psychoonkolog. Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz Psychoonkologię w praktyce klinicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia również lingwista, posiada uprawnienia pedagogiczne. Pracowała także z rodzinami zastępczymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym oraz w organizacjach aktywizacyjnych.
Na bieżąco bierze udział w szkoleniach i warsztatach pogłębiających wiedzę i umiejętności w pracy z pacjentami, a także uczestniczy w konferencjach dotyczących medycyny paliatywnej oraz formacji hospicyjnej oraz w wystąpieniach dotyczących tematyki hospicyjnej.

Ewa Czech – psycholog, pedagog; koordynator zespołu psychologów w Hospicjum Sosnowieckim; magister psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  Wydział Zamiejscowy w Katowicach oraz magister pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studiowała program MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna oraz moduł dodatkowy z neuropsychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. W ramach modułu dodatkowego: „Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej” odbyła praktykę zawodową w ośrodku Repty SPZOZ Repty – Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka. Odbyła praktykę oraz staż zawodowy w zakresie terapii uzależnień w ośrodku NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o.o. w Parzymiechach. Praktyka w obszarze terapii indywidualnej i grupowej objętej harmonogramem OTU. Model strategiczno strukturalny. Model skoncentrowany na rozwiązaniu – SFBT. Praktyka zawodowa w zakresie świadczenia poradnictwa psychologicznego w tym rodzinnego. 

Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej: Racjonalna Terapia Zachowania. Ukończyła szkolenie prowadzone przez Krakowską Grupę Trenerów z zakresu rozwoju umiejętności trenerskich, szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii dziecięcej, HR, coachingu (life coachingu) oraz inne w obszarze wykonywanej działalności zawodowej. 

Aktywnie rozwija swoje umiejętności i zainteresowania naukowe w obszarze psychologii, uczestniczy w konferencjach z zakresu medycyny, psychologii, psychoonkologii i psychiatrii, w tym warsztatach i wykładach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.  

Współpracuje z Centrum Kształceń Prawniczych,  posiada doświadczenie zawodowe w działalności korporacyjnej w tym na stanowiskach managerskich w obszarze bankowości i finansów, marketingu i PR. 

Obecnie zaangażowana jako psycholog w działalność hospicjum sosnowieckiego we wszystkich jego obszarach, współpracuje zarówno z osobami dorosłymi jak dziećmi i młodzieżą,  prowadzi również zajęcia w Klubie Seniora. 


W celu udzielania jak najwyższej jakości usług z zakresu wsparcia psychologicznego zespół psychologów z hospicjum korzysta ze spotkań superwizyjnych.