Nasz zespół

Hospicjum to ludzie pełni pasji, oddani choremu, jego rodzinie: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, rehabilitanci, psycholodzy, kapelan, dietetyk, pracownicy administracji, kuchni, recepcji, rejestracji. To ludzie z uśmiechem i miłością.

Zespół do opieki nad chorymi sklada się:

  • lekarze prowadzący:  16 osób
  • lekarze konsultujący: 7 osób
  • pielęgniarki: 17 osób
  • psycholodzy: 3 osoby
  • rehabilitanci: 2 osoby
  • wolontariusze: ponad 30 osób
  • duchowni: 1 osoby
  • pracownik socjalny

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl