logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – dostawa żywności na poczęstunek

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności na potrzeby dziennego ośrodka rehabilitacji w ramach zapytania nr 01/01/2022/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 11.01.2022r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla – Członek Komisji,
  • Agnieszka Szopa – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 03.01.2022r. do dnia 11.01.2021r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.01.2022r. do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.
  2. Ponieważ było to już drugie zapytanie, na które nie wpłynęły żadne oferty. Zamawiający będzie dokonywać zakupów z wolnej ręki.

Dnia 11.01.2022r.