logo Europejskich Funduszy Społeczny

Poradnictwo

Oferta poradnictwa w ramach trwałości projektu 9.2.1

„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno- Psychologicznego”

  

W związku z zakończeniem projektów w dniu 31.08.2023 r. i brakiem finansowania ze środków unijnych proponujemy Państwu odpłatne poradnictwo.

 

W ramach poradnictwa psychologicznego proponujemy wsparcie dla osób:

  1. które opiekują się osobami chorymi, starszymi i nie radzą sobie z tym emocjonalnie,
  2. które dowiedziały się o złej diagnozie swojej lub osoby bliskiej,
  3. które przeżywają żałobę.

1 Wizyta = 1 h zegarowa

Opłata za 1 godzinę wynosi 50 zł/h

Wsparcie udzielane jest w siedzibie Hospicjum przy ul. Mjr. H. Hubala Dobrzańskiego 131 lub na ul. 3 Maja 1  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 32 832 94 15

W ramach poradnictwa opiekuńczego proponujemy wsparcie:

  1. przyuczenie rodziny do sprawowania opieki nad osobą leżącą – wsparcie udzielane w domu podopiecznego,
  2. doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z instytucji pomocowych – wsparcie udzielane w siedzibie Hospicjum przy ul. Mjr. H. Hubala Dobrzańskiego 131.

1 Wizyta = 1 h zegarowa

Opłata za 1 godzinę wynosi 50 zł/h

numer telefonu: 32 832 94 15

Załączniki do pobrania