logo Europejskich Funduszy Społeczny

Ośrodek całodobowy

Odbiorcami usług opieki wyręczającej w warunkach całodobowej opieki stacjonarnej są osoby niesamodzielne z powodu starości, w tym osoby niepełnosprawne, tj. osoby wymagające opieki lub wsparcia, zamieszkujące miasto Sosnowiec i miasta ościenne i/lub Subregion Centralny. Posiadają skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, ich stan zdrowia pozwala na świadome wyrażenie zgody na krótkoterminowy pobyt w oddziale stacjonarnym.

1) Opieka ma charakter, krótkoterminowej wspierająco – wyręczającej opieki na czas niemożności sprawowania opieki w domu przez opiekunów, np. na czas wyjazdu, hospitalizacji, innych zdarzeń rodzinnych, losowych, jak również skorzystania z możliwości wypoczynku po długotrwałym sprawowaniu opieki nad osobą zależną.

2) Czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi maksymalnie 3 miesiące z możliwością przedłużenia do 4 miesięcy (w uzasadnionych medycznie przypadkach).

3) W ramach Ośrodka stacjonarnego, zapewnia się uczestnikom, kompleksową całodobową opiekę, w tym: wyżywienie zgodne z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi: 4 posiłki dziennie, opiekę opiekunek, opiekę pielęgniarską, nadzór lekarski, wsparcie rehabilitacyjne, opiekę duchową, pomoc wolontariuszy, transport podopiecznych, przewiezienie podopiecznego z/do domu w okresie pobytu w ośrodku i po jego zakończeniu – transport specjalistyczny (karetką).

Opieka nie obejmuje specjalistycznej opieki lekarskiej, leczenia przyczynowego jak również diagnozowania podopiecznego tj. robienia badań lekarskich.

Maksymalna liczba miejsc 6.

Odpłatność dla osób niespełniających kryterium dochodowego: 180 zł / miesiąc.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełnione dokumenty rekrutacyjne (w tym formularz skierowania lekarskiego i skalę Barthel wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę)
  2. dokument tożsamości z numerem PESEL
  3. kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala
  4. kserokopia aktualnych wyników badań diagnostycznych

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/ 832-94-00 lub 32/ 832- 94- 20


Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach:

poniedziałki i środy w godz. od 9:00 do 15:00,

I piętro, pokój B16/17.


Po pozytywnym wyniku rekrutacji termin przyjęcia na oddział ustalany jest z ordynatorem lub pielęgniarką oddziałową od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00.

Informacja telefoniczna w/s przyjęcia pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-02 w godz. 12:00 – 14:00


Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!