Poradnia Medycyny Paliatywnej

lekarz, pielęgniarka i pacjentka w poradni medycyny paliatywnej

Rejestracja do Poradni Medycyny Paliatywnej:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.30

w siedzibie Hospicjum przy ul. Hubala – Dobrzańskiego 131

tel.: 32 832 94 01

Godziny przyjęć w Poradni:

poniedziałek 13.00 – 15.30

wtorek: 8.00 – 10.30

czwartek 15.30 – 18.00

Dokumenty potrzebne do rejestracji w Poradni a także wykaz chorób, które kwalifikują do objęcia opieką znajdziesz tutaj:

W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej  zapewniamy opiekę lekarską dla chorych  mobilnych, którzy mogą przyjechać do siedziby hospicjum, którzy są po zakończonym leczeniu przyczynowym lub są jeszcze w trakcie leczenia przyczynowego ale wymagają włączenia  leczenia przeciwbólowego, którzy nie wymagają intensywnej opieki pielęgniarskiej. Chorzy mogą wejść na wizytę w poradni z osobą bliską, która może słuchać i odpowiadać na pytania. W przypadku pogorszenia się stanu pacjenta możliwa jest zmiana formy opieki z Poradni na inną świadczoną przez nasze Hospicjum.

badanie w poradni medycyny paliatywnej