logo Europejskich Funduszy Społeczny

Poradnictwo psychologiczne, doradztwo opiekuńcze i wsparcie pracownika socjalnego

Poradnictwem, doradztwem oraz wsparciem mogą być objęte osoby dorosłe, które spełniają wymagania objęte regulaminem (m.in. sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną.)

Wsparcie doradcze będzie oferowane dla opiekunów osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w szczególności członków rodzin w miejscu zamieszkania, jak i również na miejscu w ośrodku poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego prowadzonego przez psychologa i doradztwo opiekuńcze świadczone przez wykwalifikowaną opiekunkę i pracownika socjalnego, dostarczające szeregu informacji z zakresu podstawowych zasad opieki nad osobą niesamodzielną m.in.: przewijanie, zmiana pozycji, karmienie itp. Porady będą dotyczyć również zasad przystosowania mieszkania, technik ułatwiających opiekę, profilaktyki przeciwodleżynowej, odpowiedniego żywienia i karmienia przewlekle chorego i jego rehabilitacji oraz pielęgnacji. Ponadto będą udzielane porady umożliwiające poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość (gdzie i w jakim zakresie mogą uzyskać pomoc).

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. u pracownik pod nr tel. 32/ 832 94 20, który potwierdzi zgodność regulaminową ze zgłaszanym przez Państwa problemem. Po wypełnieniu dokumentacji, informacja o zgłoszeniu przekazywana jest do psychologa lub opiekunki czy pracownika socjalnego, który kontaktuje się telefonicznie z osobą zainteresowaną w celu ustalenia spotkania.

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-00 lub 32/ 832 94 20 


Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach:

poniedziałki i środy w godzinach od 9:00 do 15:00,

I piętro, pokój B16/17.


Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!