Darowizny

Opieka paliatywna w Hospicjum Sosnowieckim świadczona jest bezpłatnie. Dzięki pomocy naszych Darczyńców możemy utrzymywać jej wysoki poziom i podejmować nowe wyzwania.

To dzięki Tobie świat staje się lepszy. Dziękujemy za Twoją nieocenioną pomoc.

Twoje wparcie pomaga nam w opiece nad najbardziej potrzebującymi, ciężko chorymi osobami.


Jeśli chcesz nam przekazać środki finansowe, przyjmujemy je pod numerem konta:

30 2490 0005 0000 4530 2242 6524

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131

41-218 Sosnowiec

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

sekretariat@hospicjum.sosnowiec.pl