Zarząd

Małgorzata Czapla – prezes zarządu

Beata Bandura – skarbnik zarządu

Andrzej Klimczak

Andrzej Kopeć

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Kowacz
Tomasz Sadowski
Wiesława Siołek
Dagmara Bednarek

Zapalmy płomień nadziei

Koncert charytatywny

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl