Zarząd

Małgorzata Czapla – Prezes Zarządu

Beata Bandura – Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Baran – Członek Zarządu

Katarzyna Bogacka – Członek Zarządu

ks. Mariusz Biśta – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Tomasz Sadowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dagmara Bednarek – Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kasprzyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl