Filozofia współczesnego ruchu opieki hospicyjnej uzupełniana najnowszymi osiągnięciami medycyny paliatywnej dały impuls do humanizacji medycyny. Człowiek chory nieuleczalnie znalazł się w centrum uwagi lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych członków całego zespołu specjalistycznego psychologów, duchownych. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu somatycznego, psychicznego, duchowego, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

Wzór karnetu

Na życzenie kolorystyka może być zmieniona.

nadzieja zamiast kwiatów

nadzieja zamiast kwiatów

Już pierwsze kwoty zaczynają wpływać na konto Hospicjum św. Tomasza Ap. w Sosnowcu w ramach rozpoczętej przez nas akcji „nadzieja zamiast kwiatów”.

Jako pierwszy, do inicjatywy hospicyjnej „Nadzieja zamiast kwiatów” włączył się biskup sosnowiecki ks.Grzegorz Kaszak, prosząc swoich gości na uroczystym Ingresie 28.03.2009r. o przekazanie na konto hospicyjne finansowego ekwiwalentu kwiatów. Obecnie ks.biskup kontynuuje tę inicjatywę, rezygnując na naszą rzecz z kwiatów wręczanych mu przez wspólnoty parafialne z okazji udzielania dla ich członków Sakramentu Bierzmowania. Następnie włączyli się:

  • Pan dr Paweł Ryngier – wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, który przekazał swoim magistrantom prośbę, by jeżeli mają życzenie kupić kwiaty na obronę, zamiast nich wpłacili dowolne kwoty na konto Hospicjum
  • Państwo Małgorzata i Paweł Dusza – którzy poprosili swoich gości weselnych , by zamiast kwiatów wrzucili datek do specjalnie przygotowanej puszki na rzecz Hospicjum.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wpłaty na rzecz naszego hospicjum. Środki zebrane w ramach tej akcji będą w całości przeznaczone na budowę Domu Hospicyjnego w Sosnowcu.
Do naszej akcji może przyłączyć się każdy. Zachęcamy zwłaszcza jubilatów, solenizantów, nowożeńców i inne osoby, które chętnie zrezygnują z nadmiaru kwiatów, przekazywanych z różnych okazji.

Zamiast wydawać pieniądze na okazałe wiązanki, zapewne piękne ale nietrwałe, możecie Państwo przekazać ich ekwiwalent w darze na rzecz budowy Domu Hospicyjnego w Sosnowcu. Możecie Państwo w ten sposób „budować nadzieję” razem z nami. Wystarczy, że przekażecie tę szczytną ideę swoim gościom, by zamiast kwiatów, środki na nie przeznaczone wrzucili do specjalnej puszki lub koperty z napisem „Hospicjum”. Kwotę w ten sposób zebraną mogą Państwo wpłacić na rachunek Fundacji na rzecz budowy i funkcjonowania hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu:

65 1060 0076 0000 3200 0139 8954

lub skontaktować się z pracownikiem Fundacji w celu ustalenia najwygodniejszego sposobu przekazania środków pieniężnych – tel. (32 ) 293 23 13

Pobierz: karnet do wydruku (pdf)

Dla wszystkich, którzy włączą się do naszej akcji przygotujemy specjalne cegiełki upamiętniające ich udział w budowie Domu Hospicyjnego.
W projektowaniu cegiełki uczestniczyli znakomici sosnowieccy artyści: Pan Czesław Gałużny – malarz , Pan Lucjan Dylong – malarz, grafik komputerowy.

Zapalmy płomień nadziei

Koncert charytatywny

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl