logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – sprzęt medyczny 2020

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy sprzętu medycznego w ramach zapytania nr 01/2020/EFS/9.2.6

w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 20.12.2019r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Iwona Łuczak – Członek Komisji,
  • Katarzyna Bogacka – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 10.12.2019r. do dnia 20.12.2019r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.12.2019r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :

PAKIET A :

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji

PAKIET B:

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji
Bitmed S.c. Łukasz Breczko Mateusz Trapkowski 22.557,00 24
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 24.000,00 24

PAKIET C:

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji
Medseven sp. z o.o. 10.800,00 60

PAKIET D

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 26.800,00 24
HAS-MED. Sp. z o.o. 25.738,98 24

PAKIET E

Nazwa Oferenta Cena brutto Długość gwarancji
Stiegelmeyer Sp. z o.o. 24.494,40 24

 

  1. W sesji otwarcia uczestniczył  przedstawiciel Oferenta Medseven Pan Jarosław Kasprzyk.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 31.12.2019r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 20.12.2019r.

  • Protokół

    z otwarcia ofert w formacie PDF z podpisami członków komisji