Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2018

brak

Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe]

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne

wolontariuszki promują akcję jednego procenta