Filozofia współczesnego ruchu opieki hospicyjnej uzupełniana najnowszymi osiągnięciami medycyny paliatywnej dały impuls do humanizacji medycyny. Człowiek chory nieuleczalnie znalazł się w centrum uwagi lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych członków całego zespołu specjalistycznego psychologów, duchownych. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu somatycznego, psychicznego, duchowego, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

Sprawozdanie za rok 2017

Do otwarcia sprawozdania niezbędny jest czytnik plików pdf (np. Adobe Reader lub dowolny inny)

Sprawozdanie za rok 2016

Do otwarcia sprawozdania niezbędny jest czytnik plików pdf (np. Adobe Reader lub dowolny inny)

Sprawozdanie za rok 2015

Do otwarcia sprawozdania niezbędny jest czytnik plików pdf (np. Adobe Reader lub dowolny inny)

Sprawozdanie za rok 2013

Do otwarcia sprawozdania niezbędny jest czytnik plików pdf (np. Adobe Reader lub dowolny inny)

Sprawozdanie za rok 2012

Do otwarcia sprawozdania niezbędny jest czytnik plików pdf (np. Adobe Reader lub dowolny inny)

Sprawozdanie za rok 2011

Do otwarcia sprawozdania niezbędny jest czytnik plików pdf (np. Adobe Reader lub dowolny inny)

Sprawozdanie za rok 2009

Bilans za rok 2009

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne:

część 1

część 2

część 3

Zapalmy płomień nadziei

Koncert charytatywny

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl