Filozofia współczesnego ruchu opieki hospicyjnej uzupełniana najnowszymi osiągnięciami medycyny paliatywnej dały impuls do humanizacji medycyny. Człowiek chory nieuleczalnie znalazł się w centrum uwagi lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych członków całego zespołu specjalistycznego psychologów, duchownych. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu somatycznego, psychicznego, duchowego, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

Szanowni Państwo !

W tym roku Hospicjum Sosnowieckie kończy 20 lat działalności. Z tej okazji chcemy podarować społeczeństwu szerszą, bardziej kompleksową opiekę , jednak bez Państwa pomocy będzie to bardzo trudne. Razem możemy sprawić, że ten jubileusz będzie wyjątkowy i przełomowy w naszej i miasta historii.

budowa2Od listopada 2016 roku po wielu latach starań, ruszyła budowa stacjonarnego ośrodka hospicyjnego. Inwestycja bardzo potrzebna i oczekiwana przez mieszkańców Sosnowca i miast sąsiednich. Będzie to pierwszy tego rodzaju ośrodek na naszym terenie. Obejmować będzie oddział stacjonarny ( hospicjum stacjonarne), ośrodek dziennego pobytu, poradnię rehabilitacyjną, poradnię medycyny paliatywnej i hospicjum domowe.

budowa1Koszt całej inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie blisko 10 mln. zł. Jest to kwota przekraczająca nasze możliwości. Dzięki ofiarności społeczeństwa udało nam się zebrać 3,5 mln zł. Ponadto w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na Hospicjum Stacjonarne w naszym regionie nasz projekt został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski i ze środków unijnych na budowę ośrodka przyznano nam kwotę 5,4 mln zł i na częściowe wyposażenie 300 tys. zł.

budowa3Wciąż potrzebujemy jednak Państwa pomocy, aby Zagłębiowskie Centrum Wsparcia (bo tak będzie nazywał się nasz ośrodek ) w pełni wyposażyć i by móc rozpocząć przyjmowanie pierwszych podopiecznych już pod koniec 2017 roku.

Liczy się każda złotówka wrzucona do puszki hospicyjnej, każda kwota przelana na konto hospicjum i każda darowizna na ten cel , każdy, choćby najmniejszy odpis 1% podatku.

Być może, ktoś z Państwa, osoba prywatna lub firma mogłaby nas wesprzeć większą kwotą finansując zakup konkretnego sprzętu. Wykaz sprzętu który jest nam jeszcze potrzebny by wyposażyć ośrodek znajduje się w załącznikach.

Ze swej strony możemy zapewnić, iż każda pozyskana złotówka zostanie dobrze zagospodarowana. Będzie ona służyć naszym podopiecznym, a darczyńcy będą przez nas docenieni i uhonorowani.

 

                                                                                                         Z wyrazami szacunku

Zarząd Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap.

Nr konta: 30 2490 0005 0000 4530 2242 6524 ( jest to nowy numer konta 46 1060 0076 0000 3200 0032 6767 po fuzji banku BPH i Alior Bank)

KRS: 0000056797

Tel. 32 832 94 00

Nasze potrzeby:

lista ogólna 01.02.18r.

1. Meble i drobny sprzęt

lista mebli i wyposażenia w *.pdf

2. Sprzęt rehabilitacyjny

lista sprzętu rehabilitacyjnego w *.pdf

3. Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych

4. Sprzęt AGD

lista sprzętu AGD w *.pdf

5. Sprzęt elektroniczny

lista sprzętu elektronicznego w *.pdf

6. Wyposażenie medyczne

lista wyposażenia medycznego w *.pdf

Zapalmy płomień nadziei

Koncert charytatywny

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl