Wolontariat opiekuńczy

To ogniwo wolontariatu, które skupia osoby będące najbliżej chorych. To Ci, którzy dzielą z chorymi ich codzienność na oddziale stacjonarnym czy w opiece domowej. Wolontariusz jest świadkiem zmagań chorego z cierpieniem , ale uczestniczy z nim  także w momentach niosących radość i nadzieję.

Praca wolontariusza to przede wszystkim towarzyszenie, potrzymanie za rękę, wspólna rozmowa, wspólne milczenie, czasem wspólna modlitwa, ale również spacer, czy pomoc w karmieniu i podstawowej pielęgnacji.

Z swej strony zapewniamy odpowiednie przygotowanie poprzez rozmowę oraz szkolenia.

Od Ciebie oczekujemy przede wszystkim otwartości, wyrozumiałości, dojrzałości, sumiennego i starannego wykonywania zadań.