Filozofia współczesnego ruchu opieki hospicyjnej uzupełniana najnowszymi osiągnięciami medycyny paliatywnej dały impuls do humanizacji medycyny. Człowiek chory nieuleczalnie znalazł się w centrum uwagi lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych członków całego zespołu specjalistycznego psychologów, duchownych. Celem hospicyjnej opieki jest umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby, poprzez specjalistyczne leczenie objawowe, opanowanie wszechogarniającego bólu somatycznego, psychicznego, duchowego, poprzez pielęgnację wyniszczonego chorobą ciała oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w najtrudniejszym okresie życia. Opieka hospicyjna jest również wsparciem merytorycznym, psychicznym i duchowym rodziny, przyjaciół, bliskich, wszystkich tych, którzy decydują się na sprawowanie opieki domowej nad swoim najbliższym, którzy podejmują niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego życia.

Jest to program, który stworzony został przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka oraz pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii prowadzonych przez MCCC.

W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marie Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać ze swoją inicjatywą hospicja polskie. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Hospicjum św. Łazarza. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze „Pola Nadziei”. Organizacja MCCC przekazała 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę . Po zakończeniu akcji w 1998 roku organizacja Marii Curie Cancer Care wyraziła zgodę na rozpropagowanie akcji „Pól Nadziei” w całej Polsce.

Widocznym elementem Kampanii jest żonkil, kwiat piękny, subtelny, doskonały w swoim kształcie, barwie, zapachu, ale też kruchy, delikatny, jak delikatne i kruche jest życie człowieka. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, łącznikiem miedzy ludźmi zdrowymi, a tymi których dotknął ból choroby nowotworowej. Spoglądając na żonkila pamiętamy o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata, pamiętamy o ich bliskich.

CELEM PROGRAMU „POLA NADZIEI” JEST:

  • Szerzenie idei hospicyjnej,
  • Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla nieuleczalnie chorych,
  • Uwrażliwianie dzieci, młodzieży, dorosłych na potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu i możliwość pomocy.

Pola nadziei - Sosnowiec

Pola Nadziei w Sosnowcu

Hospicjum Sosnowieckie od 2008 roku podejmuje się uczestnictwa w tej pięknej i jakże szlachetnej akcji. W jesiennej części (październik) sadzimy cebulki żonkili w parkach, skwerkach w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali, wokół kościołów parafialnych, wokół hospicjum, w szkolnych i własnych ogródkach. Wiosną (marzec – maj) realizujemy wcześniej zaplanowane działania: organizujemy zbiórki publiczne, kwesty parafialne, festyny, pikniki, koncerty, konkursy oraz szereg innych imprez. Zwieńczeniem akcji jest Marsz Nadziei – jako wyraz solidarności i integracji z wszystkimi osobami borykającymi się z chorobą nowotworową. Kwestując, każdy wolontariusz zaopatrzony jest w specjalnie oznakowaną puszkę kwestarską, koszulkę z logo hospicjum, legitymację. Za Dar złożony do puszki, każdy ofiarodawca otrzymuje świeży (lub papierowy) kwiat żonkila lub inną żonkilową pamiątkę. O każdej akcji informujemy lokalne społeczeństwo za pomocą masowych środków przekazu, ulotki, plakaty i inne materiały promujące hospicjum.

Realizując cele Programu „Pola Nadziei” gościmy w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, zapraszamy do hospicjum. Przeprowadzamy pogadanki, prelekcje. Udzielamy informacji o formach opieki hospicyjnej, zachęcamy do wolontariatu. Staramy się dotrzeć do tych młodych serc, uwrażliwiać je, a także zachęcać do bezinteresownej pomocy na rzecz chorych i ich rodzin.

Mówiąc o idei wolontariatu, idei opieki hospicyjnej, o naszych podopiecznych staramy się również ukazać wartość życia, szczególnie w trudnym okresie choroby, uczymy zachowania szacunku do ludzkiego ciała, wrażliwości, delikatności w obcowaniu z osobą chorą, współpracy z ich bliskimi w czasie trwania choroby, a także w okresie straty – żałoby.

Natomiast słowa kierowane do najmłodszych mają na celu nakreślenie ogólnie problemu, przekazanie informacji o hospicjum i zakresie opieki, o pomocy i wsparciu dla nieuleczalnie chorych. Podkreślamy wagę profilaktyki i promocji zdrowia. Treści przekazywane są w formie zabaw, quizów, konkursów, przy akompaniamencie muzyki, śpiewu i tańca. Pomagają nam z wielkim oddaniem wychowawcy, nauczyciele, księża i katecheci – słowem cała kadra pedagogiczna. Jesteśmy pełni uznania dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Możemy zawsze liczyć na ich osobiste zaangażowanie i wsparcie.

Sosnowieckie „Pola Nadziei” prowadzone przez Hospicjum Sosnowieckie są czymś więcej niż tylko pielęgnowaniem zasadzonych żonkilowych kwiatów, to zagospodarowanie przestrzeni wypełniających tysiące ludzkich serc, w których kwitnie miłość, dobro i nadzieja dla drugiego człowieka.

Pola Nadziei 2015/2016

Adres:

Hospicjum Sosnowieckie
im. św. Tomasza Ap.

 ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131
41-218 Sosnowiec

Kontakt:

tel.  32 832 94 00
tel. 32 293 23 13

hospicjum-swtomasza@wp.pl