logo Europejskich Funduszy Społeczny

Trwałość projektu EFS 2019

Uwaga: W związku z wprowadzeniem przez Urząd Miasta Sosnowiec szeregu działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, informujemy, iż do odwołania wstrzymujemy realizację wsparcia w ramach trwałości projektu.

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. informuje, że w dniu 31.12.2019r. zakończyło realizację projektu pn.: Razem możemy lepiej – program wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, nr projektu RPSL.09.02.01-24-0255/18. W ramach świadczonych usług społecznych i zdrowotnych wsparciem objęto 301 osób.

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych do dnia 20.04.2021 r., Hospicjum dysponuje:

  1. 5 miejscami w Dziennym ośrodku opieki,
  2. 20 miejscami w Klubie seniora,
  3. 2 miejscami w ramach AOON jako 3 asystentów świadczących lub gotowych do świadczenia usługi asystenckiej,
  4. 3 miejsca jako 3 opiekunów świadczących lub gotowych do świadczenia usługi społecznej w formule środowiskowej,
  5. 6 miejsc w opiece całodobowej (dla osób głównie w stanie terminalnym),
  6. 2 miejsca w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (1 miejsce+1 pracownik wypożyczalni).

Ze względu na brak finansowania ze środków unijnych, opieka w ramach w/w miejsc jest częściowo odpłatna.

Szczegółowe informacje nt. korzystania z ww. usług społecznych określa Regulamin świadczenia usług społecznych w ramach trwałości projektu.

Zapisy do opieki odbywają się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących godzinach:

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00 wtorek i piątek od 11.00 – 16.00

Załączniki:

Regulamin

Formularz kwalifikacyjny

Deklaracja skorzystania z usług społecznych/zdrowotnych

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o dochodach