logo Europejskich Funduszy Społeczny

Trwałość projektu EFS 9.2.5

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. informuje, że w dniu 31.12.2021r. zakończyło realizację projektu pn.: Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+, nr projektu RPSL.09.02.05-24-05E2. W ramach świadczonych usług społecznych i zdrowotnych wsparciem objęto 503 osoby.

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych do dnia 24.05.2024 r., Hospicjum dysponuje miejscami :

  1. w Dziennym ośrodku opieki,
  2. w Klubie seniora,
  3. w ramach AOON,
  4. w ramach usług opiekuńczych w środowisku,
  5. w krótkoterminowej opiece całodobowej (dla osób głównie w stanie terminalnym), 

Ze względu na brak finansowania ze środków unijnych, opieka w ramach w/w miejsc jest odpłatna.

Szczegółowe informacje nt. korzystania z ww. usług społecznych określa Regulamin świadczenia usług społecznych w ramach trwałości projektu.

Zapisy do opieki odbywają się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu.

Tel. 32 832 94 20

Załączniki:

Regulamin

Formularz kwalifikacyjny

Oświadczenie kandydata/kandydatki do udziału we wsparciu

Wywiad diagnostyczny (formularz oceny merytorycznej)

Deklaracja uczestnictwa we wsparciu

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o dochodach