logo Europejskich Funduszy Społeczny

Dokumenty rekrutacyjne do programu

Aktywizacja zawodowa poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji dla osób z chorobami układu krążenia zamieszkałymi w województwie śląskim.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 220 osób (K/M) – mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 40 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia poprzez realizację takich działań jak: szkolenie fizjoterapeutów (5 os.) i kompleksową rehabilitację UP (220 os.).

Ponadto wsparciem edukacyjnym zostanie objętych 220 os. – członków rodzin UP i 220 UP.

Termin realizacji projektu: 03.04.2021 – 31.07.2023r.

Miejsce realizacji projektu: Sosnowiec, z tym że Uczestnikami Projektu są osoby zamieszkałe na terenie całego województwa śląskiego.

Zajęcia rehabilitacyjne rozpoczną się od lipca 2021.