logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – usługi pielęgniarskie

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na usługi pielęgniarskie w środowisku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2020/EFS/9.2.6

Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020 do godz. 14.00

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office