logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – środki medyczne i leki

Hospicjum Sosnowieckie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 06/2020/EFS/9.2.5

Sukcesywna dostawa wyrobów  medycznych, środków leczniczych i leków do  Apteki  w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020 do godz. 10:00.

Szczegóły w załącznikach:

Dodano plik z pytaniami i odpowiedziami

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office