logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – sprzęt medyczny

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. zaprasza do ponownego składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/2020/EFS/9.2.6/II

Wyposażenie w sprzęt medyczny Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”

współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakietów:

Pakiet A

  1. Wirówka do kończyn górnych 1 szt.
  2. Wirówka do kończyn dolnych i kręgosłupa  1 szt.
Pakiet B
  1. Koncentrator tlenu 5 szt.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020 do godz. 12:00.

Szczegóły w załącznikach:

Dodano plik z pytaniami i odpowiedziami

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office