logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – sprzęt medyczny 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/2023/EFS/9.2.6
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania 02/2023/EFS/9.2.6

Wyposażenie w sprzęt medyczny Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec” 

współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 pakiety:
Pakiet A
Koncentrator tlenu 3 szt. (budżet max. 13.000,00 brutto)
Pakiet B 
Pompa strzykawkowa 1 szt. (budżet max. 3.000,00 brutto)

Oferty należy złożyć: 

a) w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600,

lub 

b) w bazie konkurencyjności

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2023 do godz. 10:00

Szczegóły w załącznikach:
W dniu 06.02.2023 dodano załącznik: pytania i odpowiedzi
W dniu 08.02.2023 zmieniono załącznik: pytania i odpowiedzi
W dniu 10.08.2023 zmieniono załącznik: pytania i odpowiedzi
W związku z koniecznością skorygowania odpowiedzi na pytanie nr 5 w pliku „pytania do postępowania”, ponieważ była rozbieżność pomiędzy odpowiedzią w bazie konkurencyjności a odpowiedzią w pliku,
wydłużony został termin składania ofert do dnia 13.02.2023 do godz. 10:00. W załączeniu plik z prawidłową odpowiedzią.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office