logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – dostawa żywności na poczęstunek 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023/EFS/9.2.6

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na dostawę żywności na poczęstunek dla uczestników dziennego ośrodka rehabilitacyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności przeznaczonej na poczęstunek dla podopiecznych   dziennego ośrodka rehabilitacyjnego.  Szczegółowy przedmiot zamówienia wskazany jest w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1).

Dostawy mają być realizowane w okresie od podpisania umowy do  30.06.2023r.  zgodnie ze  zgłaszanym na bieżąco zapotrzebowaniem.
Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2023 do godz. 10.00.

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office