logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

Hospicjum zaprasza do składania ofert w ramach zapytania nr 01/EFS 9.2.1/2022 :

Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, środków leczniczych i leków do działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn.: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”,  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 do godz. 10:00.

Zamawiający, z przyczyn organizacyjnych, wydłuża termin składania ofert do 28.12.2021 do godz. 12.00
W załączeniu zmieniony SOWUZ.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office