logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – dostawa żywności

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na dostawę żywności na poczęstunek dla uczestników dziennego ośrodka rehabilitacyjnego na okres do 31.03.2022r.
 
Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2021 do godz. 10.00.

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office