logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – dostawa leków i środków medycznych 2023r.

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

Sukcesywna dostawa wyrobów  medycznych, środków leczniczych i leków do  działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn.: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”,  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące pakiety: 
 1. Pakiet nr I : ROZTWORY DO INFUZJI I ROZPUSZCZALNIKI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW ( załącznik nr 1)
 2. Pakiet nr II : ŚRODKI ODURZAJĄCE I PSYCHOTROPOWE ( załącznik nr 2)
 3. Pakiet nr III : LEKI STOSOWANE W ZAKAŻENIACH ( załącznik nr 2)
 4. Pakiet nr IV : LEKI PRZECIWBÓLOWE ( załącznik nr 2)
 5. Pakiet nr V : LEKI RÓŻNE ( załącznik nr 3)
 6. Pakiet nr VI: ASORTYMENT MEDYCZNY DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ( załącznik nr 4)
 7. Pakiet nr VII: SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU LUB STERYLNY ( załącznik nr 5)
 8. Pakiet nr VIII: ASORTYMENT MEDYCZNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU LUB JEDNORAZOWY, NIESTERYLNY ( załącznik nr 5)
 9. Pakiet nr IX: ODZIEŻ OCHRONNA I RĘKAWICE JEDNORAZOWE. ( załącznik nr 5)
 10. Pakiet nr X: MATERIAŁY OPATRUNKOWE ( załącznik nr 5)
 11. Pakiet nr XI : MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE ( załącznik nr 5)

Oferty należy złożyć na jeden z powyżej opisanych sposobów

a) w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2023 do godz. 10:00.

b) internetowo poprzez Bazę Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ z zastrzeżeniem, że do oferty należy dołączyć skany wszystkich wymaganych załączników do dnia 02.01.2023 do godz. 10.00.

Szczegóły w załącznikach:
Dnia 20.12.2022 dodano załącznik: pytania i odpowiedzi.
Dnia 23.12.2022 dodano załącznik: pytania i odpowiedzi nr 2

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office