logo Europejskich Funduszy Społeczny

Trzecie zapytanie ofertowe – dostawa żywności 2023

Zapytanie ofertowe nr 10/EFS 9.2.1/2023

Hospicjum Sosnowieckie zaprasza do składania ofert na dostawę żywności do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności na potrzeby kuchni głównej w podziale na następujące Części:

Część 1 – Warzywa i owoce świeże
Część 2 – pieczywo

Oferty należy złożyć:

1. W formie papierowej w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023 do godz. 10:00. 

2. W formie elektronicznej z wszystkimi podpisanymi załącznikami w Bazie Konkurencyjności do dnia 20.02.2023 do godz.10.00. 

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office