logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – usługi pielęgniarskie w środowisku 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/EFS 9.2.1/2023

poniżej 50 tys. zł netto

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r zaprasza do składania ofert na usługi pielęgniarskie w środowisku.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi pielęgniarskiej na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Usługa ma być świadczona  w opiece środowiskowej.
Opis usługi w opiece środowiskowej: Usługa ma być świadczona w domach podopiecznych na terenie Sosnowca głównie w dni robocze ale w razie potrzeby również w dni wolne od pracy. Oferent zapewnia własny dojazd do podopiecznego. Zakres obowiązków na stanowisku pielęgniarki w opiece środowiskowej określa załącznik nr 1.
Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023 do godz. 15.00
Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office