logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – usługi opiekuna medycznego w środowisku 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2023/EFS/9.2.6

poniżej 50 tys. zł netto

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na usługi opiekuna medycznego w środowisku.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi opiekuńczej na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Usługa opiekuńcza ma być świadczona w domach podopiecznych.
Opieka będzie sprawowana przy współpracy z pielęgniarką projektową i lekarzami POZ na zasadach jakie obowiązują w opiece długoterminowej.

Opis usługi w opiece środowiskowej: Usługa ma być świadczona w domach podopiecznych na terenie Sosnowca głównie w dni robocze, ale w razie potrzeby również w dni wolne od pracy. Liczba wizyt tygodniowych u jednego podopiecznego będzie ustalana zgodnie z zapotrzebowaniem – średnio 3 wizyty w tygodniu. Oferent zapewnia własny dojazd do podopiecznego. Zakres obowiązków na stanowisku opiekuna w opiece środowiskowej określa załącznik nr 1.

Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023 do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office