logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – żywność

Hospicjum Sosnowieckie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania nr 05/2020/EFS/9.2.5.

Dostawa żywności do kuchni w  Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2020 do godz. 10:00.

Szczegóły w załącznikach:

W załączniku nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy dopisano do arkusza z warzywami i owocami mrożonymi  w pozycji 6 gramaturę opakowania 2,5 kg.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office