logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2022r. do godz. 10.00.
Szczegóły w załącznikach.

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office