logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

Hospicjum zaprasza do składania ofert w ramach zapytania:

Sukcesywna dostawa wyrobów  medycznych, środków leczniczych i leków do  działu farmacji w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn.: „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego”,  współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2022 do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach.

Dnia 19.01.2022 dodano załącznik: pytania i odpowiedzi

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office