logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na transport osób starszych

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących transportu osób starszych

 w Hospicjum Sosnowieckim nr 07/EFS 9.2.1/ 2022

w ramach realizacji projektu pn: „„Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 14.01.2022r. o godzinie 12.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Małgorzata Czapla- Członek Komisji,
  • Iwona Łuczak- Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 04.01.2022r. do dnia 14.01.2022r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto poniżej 50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl  oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 14.01.2022 r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:
Oferent Data wpływu Cena brutto/dzień
Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach

Ul. Laski 138, 41-303 Dąbrowa Górnicza

10.01.2022 godz. 8.00 421,20 zł
RYNAK Rafał Krakowiak, ul. Koźla 44, 66-008 Świdnica 11.01.2022 godz. 12.50 842,40 zł
PHU Go Tur Piotr Ładoń, ul. Kasztanowa 3/21 , Sosnowiec 10.01.2022 godz. 13.45 378,00 zł
VIVO-MARK Marek Pawłowski, ul. Piękna 10/37 , Sosnowiec 13.01.2022 godz. 15.30 300,00 zł
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Eurocar” ul. 1-go Maja 21, 41-250 Czeladź 14.01.2022 godz. 11.43 345,60 zł
SPIDER Mateusz Pająk, ul. Wiślana 16, 32-600 Brzezinka 14.01.2022, godz. 10.38 303,10 zł
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczyli  przedstawiciele Oferentów.

Zamawiający po sprawdzeniu poprawności wszystkich ofert i spełnieniu wymagań formalnych ogłosi rozstrzygnięcie w dniu 17.01.2022r.

  1. Na tym protokół zakończono.

Dnia 14.01.2022.