logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego 03/2020/EFS/9.2.5 na odbiór i utylizację odpadów medycznych .

Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2019 do godz. 10.00″.

W związku z wprowadzeniem zmiany w pkt.7 Zapytania Ofertowego nr 03/2020/EFS/9.2.5 przedłuża się okres składania ofert do 03.01.2020r. godz. 10.00

Zmianie uległ również zapis we wzorze umowy ( Załącznik nr 4) , tj. w par.15 dodano pkt.4.

Aktualne Zapytanie Ofertowe wraz z aktualnym Załącznik nr 4 znajduje się w poniższych załącznikach.

Dodano do załączników plik „Pytania i odpowiedzi”.

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office