logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – transport osób starszych

Hospicjum  Sosnowieckie  im. Św. Tomasza Ap.  zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 04/2020/EFS/9.2.5 na transportu osób starszych z miejsca zamieszkania do Dziennego Ośrodka Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania w ramach realizowanego projektu pn. „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, współfinansowanie z  RPO WSL 2014-2020. EFS.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Hospicjum przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu  lub przesłać pocztą tradycyjną na tenże adres do dnia 31.12.2019r.do godz. 10.00.

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office