logo Europejskich Funduszy Społeczny

Zapytanie ofertowe – dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Hospicjum Sosnowieckie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania nr 05/2020/EFS/9.2.6:

„Dostawa specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim wraz z zamontowaną windą/platformą w ramach realizacji projektu pn: „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie M. Sosnowiec” współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020.”

Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2020 do godz. 12:00.

W związku z dopuszczeniem kilku zmienionych parametrów na podstawie zadanych pytań, zmianie uległ Załącznik nr 1 oraz Szczegółowy Opis Warunków Udzielenia Zamówienia. Zmiany zostały wprowadzone na czerwono.

 

Szczegóły zapytania w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office