logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – pralnia 2019

W ramach zapytania nr 02/01/2019/EFS zostały złożone dwie oferty. Po sprawdzeniu ich poprawności z punktu widzenia wymogów zapytania ofertowego, obie oferty zostały dopuszczone do dalszej oceny.

Oferty otrzymały następujące oceny:

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty brutto w PLN

Otrzymane punkty

1. PHU Kontrast Jarosław Puda Ul. Główna 31 43-100 Tychy

40.321,60

95,9

2. Pralmag Serwis Andrzej Ceglarski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ul. Boya Żeleńskiego 108c, 40-750 Katowice

38.670,40

100,0

W związku z otrzymaniem największej liczby punktów została wybrana oferta firmy Pralmag Serwis Andrzej Ceglarski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Katowic.

Oferent ten zostanie zaproszony do podpisania umowy.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"