logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – pralnia 2019

W ramach zapytania nr 02/01/2019/EFS zostały złożone dwie oferty. Po sprawdzeniu ich poprawności z punktu widzenia wymogów zapytania ofertowego, obie oferty zostały dopuszczone do dalszej oceny.

Oferty otrzymały następujące oceny:

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty brutto w PLN

Otrzymane punkty

1. PHU Kontrast Jarosław Puda Ul. Główna 31 43-100 Tychy

40.321,60

95,9

2. Pralmag Serwis Andrzej Ceglarski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ul. Boya Żeleńskiego 108c, 40-750 Katowice

38.670,40

100,0

W związku z otrzymaniem największej liczby punktów została wybrana oferta firmy Pralmag Serwis Andrzej Ceglarski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Katowic.

Oferent ten zostanie zaproszony do podpisania umowy.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"