logo Europejskich Funduszy Społeczny

Bezpłatne szkolenie dla rodzin i opiekunów osób starszych, chorych i niesamodzielnych

„Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych, niesamodzielnych w miejscu zamieszkania”

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pod nazwą: „Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych, niesamodzielnych w miejscu zamieszkania”.

Adresaci i cel szkolenia:

  • szkolenie skierowane jest do członków rodzin i opiekunów zajmujących się osobami przewlekle chorymi, starszymi i niesamodzielnymi,
  • uzyskana wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Państwu sprawowanie opieki nad swoimi bliskimi w środowisku domowym.

Termin szkolenia:

21 – 24 października 2019 (poniedziałek – czwartek) w godzinach 16.00 – 20.00

20 godzin lekcyjnych

Tematyka szkolenia:

  • zagadnienia z zakresu usług opiekuńczych, socjalnych: „Dokąd po pomoc?”,
  • charakterystyka opiekuna medycznego w opiece środowiskowej,
  • organizacja opieki zdrowotnej w środowisku domowym – charakterystyka problemów zdrowotnych osób starszych,
  • psychologiczne problemy w kontakcie z chorym,
  • podstawy rehabilitacji w domu – techniki,
  • warsztat: pielęgnacja ciała i inne czynności opiekuńcze,
  • warsztat: organizacja czasu wolnego osobie starszej,
  • warsztat: zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, poruszania się.

Miejsce szkolenia:

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznego w Sosnowcu (dzielnica: Klimontów) ul. Hubala – Dobrzańskiego 131

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 8329420 kom: 693 714 555 w godzinach 8.30 – 15.30.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"