logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – odpady medyczne 2019

W ramach zapytania nr 01/01/2019/EFS zostały złożone dwie oferty. Po sprawdzeniu ich poprawności z punktu widzenia wymogów zapytania ofertowego, obie oferty zostały dopuszczone do dalszej oceny.

Oferty otrzymały następujące oceny:

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty brutto w PLN

Liczba punktów w ocenie

1. AM-MED. Marcin Wojtysiak Ul. Narutowicza 48b/116

41-200 Sosnowiec

12.500,00

83,6 pkt.

2. Remondis Medison Sp. z o.o ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

10.450,00

100,00 pkt.

W związku z otrzymaniem największej liczby punktów została wybrana oferta firmy Remondis Medison Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Oferent ten zostanie zaproszony do podpisania umowy.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"