logo Europejskich Funduszy Społeczny

Rozstrzygnięcie – odpady medyczne 2019

W ramach zapytania nr 01/01/2019/EFS zostały złożone dwie oferty. Po sprawdzeniu ich poprawności z punktu widzenia wymogów zapytania ofertowego, obie oferty zostały dopuszczone do dalszej oceny.

Oferty otrzymały następujące oceny:

Lp.

Nazwa Oferenta

Adres siedziby Oferenta

Wartość oferty brutto w PLN

Liczba punktów w ocenie

1. AM-MED. Marcin Wojtysiak Ul. Narutowicza 48b/116

41-200 Sosnowiec

12.500,00

83,6 pkt.

2. Remondis Medison Sp. z o.o ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza

10.450,00

100,00 pkt.

W związku z otrzymaniem największej liczby punktów została wybrana oferta firmy Remondis Medison Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Oferent ten zostanie zaproszony do podpisania umowy.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"