logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – żywność

Hospicjum Sosnowieckie ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę mięsa i wędlin
do kuchni w   Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Ap. w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”
Oferty należy złożyć w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.01.2020 do godz. 10:00.
 
Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office