logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – środki medyczne i leki

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy środków medycznych i leków

 zapytanie nr 06/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 17.01.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Krzysztof Madejczyk – Członek Komisji,
  • Jolanta Wilk – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 07.01.2020r. do dnia 17.01.2020r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 17.01.2020r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :

W ramach Części I Wyroby medyczne

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA , ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 17.01.2020 godz. 9.15 128.127,61
ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP.Z O.O Sp. K. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 16.01.2020 godz. 11.10 56.544,55

W ramach Części II Produkty lecznicze

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA 17.01.2020 godz. 9.15 41.475,46
Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. , ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy 16.01.2020 godz. 12.49 20.203,56
Bialmed Sp. z o.o. , ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa 17.01.2020 godz. 8.10 22.812,31

 W ramach Części III  Leki:

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA 17.01.2020 godz. 9.15 43.119,68
  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 27.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 17.01.2020r.

  • Protokół

    z otwarcia ofert w formacie PDF z podpisami członków komisji