logo Europejskich Funduszy Społeczny

Otwarcie ofert – żywność

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dotyczących dostawy żywności

 zapytanie nr 05/2020/EFS/9.2.5

w ramach realizacji projektu pn: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+”, współfinansowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

  1. W dniu 15.01.2020r. o godzinie 10.30 w siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. w Sosnowcu przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej w składzie:
  • Beata Bandura – Członek Komisji,
  • Iwona Klimczak – Członek Komisji,
  • Izabela Gawronowska – Członek Komisji.

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Oferentów w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu 03.01.2020r. do dnia 15.01.2020r. do godz. 10.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia netto powyżej  50.000,00 PLN, zamieszczonego na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej hospicjum: www.hospicjumsosnowiec.pl .

  1. Komisja Kwalifikacyjna stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 15.01.2020r. do godz. 10.00 wpłynęły następujące oferty :

W ramach Części I Warzywa i owoce świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom 14.01.2020 godz. 10.11 29.099,00
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice 15.01.2020 godz. 8.45 35.256,40
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 14.01.2020 godz. 11.40 28.190,00

W ramach Części II Artykuły nabiałowe

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice 10.01.2020r. godz. 8.05 38.671,50
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 39.426,55

W ramach Części III  Jaja kurze spożywcze świeże

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 4.320,00
Handel Obwoźny Tomasz Włoch, ul. Chorzowska 3A/9 , 41-902 Bytom 14.01.2020 godz. 10.11 3.840,00
Milko Hurtowe Centrum Nabiału, mgr inż. Włodzimierz Natkaniec, ul. Dulęby 5, Katowice 10.01.2020 godz. 8.05 5.760,00
Artykuły Rolno-Spożywcze Patyna Sławomir, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice 15.01.2020 godz. 8.45 4.512,00
„STRAUSH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Pajdo, 34-733 Mszana Górna 522 14.01.2020 godz. 11.40 4.320,00

W ramach Części IV  Warzywa i owoce mrożone

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 12.277,00
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 13.01.2020 6.133,50

W ramach Części V Ryby

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 15.108,25
Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI M.Karkut i Wspólnicy sp. j. , ul. Składowa 11, 41-902 Bytom 13.01.2020 12.181,00

W ramach Części VI  Artykuły różne

Nazwa i adres Oferenta Data wpływu oferty Cena brutto
Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Pelon Marian. Ul. Kukułek 42D, 41-200 Sosnowiec 14.01.2020 godz. 10.58 34.612,11

W ramach Części VII Wędliny, drób i mięso

Nie została złożona żadna oferta.

  1. W sesji otwarcia nie uczestniczył  przedstawiciel Oferentów.
  2. Po sprawdzeniu poprawności formalnej i rachunkowej oferty, Komisja dokona wyboru oferty najpóźniej do dnia 17.01.2020r. Na tym protokół zakończono.

Dnia 15.01.2020r.