logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – transport osób starszych

Hospicjum  Sosnowieckie  im. Św. Tomasza Ap.  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej transportu osób starszych z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Opieki oraz z placówki do miejsc zamieszkania w ramach realizowanego projektu pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” przy ul. Mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu, współfinansowanie z  RPO WSL 2014-2020. EFS.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Hospicjum przy ul. Hubala Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu  lub przesłać pocztą tradycyjną na tenże adres do dnia 14.01.2022r. do godz. 12.00 

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office