logo Europejskich Funduszy Społeczny

Drugie zapytanie ofertowe – usługi lekarskie

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. realizując projekt pn. „Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Psychologicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020r. zaprasza do składania ofert na usługi lekarskie – dyżury.

Oferty należy złożyć w Siedzibie Hospicjum Sosnowieckiego przy ul. H. Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2022r.  do godz. 13.00.
Szczegóły w załącznikach:

Załączniki PDF

Załączniki w formacie Office